Fotografering

Instagram: Lär dig skapa kompositioner som gör succé

Med hjälp av Instagram som kommunikationsverktyg når de hundratusentals följare. De har i flera fall gått från att vara okända till att i dag anses etablerade i den moderna fotovärlden. Men vad är hemligheten bakom Instagramfotografernas framgångar? Kamera & Bild söker svaren i deras bildkompositioner.

Lite grovt kan vi kalla dem för Instagram­fotografer, de som just tack vare bilddelningstjänsten har slagit igenom och skaffat sig ett stort antal följare – ofta betydligt fler än vad redan etablerade fotografer har. En skicklig Instagramfotograf vet hur man får maximal genomslagskraft genom att publicera bilder med »hashtags«, interagera med sina följare och framför allt: fotografera bilder som »går hem«. I den här artikeln kommer jag att titta närmare på det sistnämnda, för att se vilken typ av bilder som gillas på Instagram, vilka motiv och vilken komposition. 

Med andra ord: hemligheten bakom lyckade Instagrambilder, om man med »lyckade« menar många gillamarkeringar. Och fokus ligger enbart på »instagrammare« med fotoambitioner. De som ägnar sig åt mode, shopping och »se vilket häftigt liv jag har« lämnar jag åt sidan.

 

Foto: StockSnap / Pixabay

 

Som ett vykort

För att slå igenom brett på Instagram måste bilderna vara attraktiva för den stora massan. Därför kan du som Instagramfotograf inte bli för personlig utan bör låta bilderna vara mer allmängiltiga, ungefär som vykorts­bilder. I sådana syns sällan människor på nära håll, utan bilderna utgår mer från olika platser fotograferade i tilltalande ljus. På samma sätt är det med Instagram. Betraktaren ska kunna relatera till bilden och förhoppningsvis känna: »där vill jag vara – i den där häftiga och vackra miljön«.

Om du tittar i bildflödet hos några Instagramfotografer med många följare kommer du snart se att bilderna ofta är fotograferade i natur- och stadsmiljöer där människor (om de överhuvudtaget finns med i bilderna) inte framträder tydligt. Dessutom är bilderna, precis som på ett vykort, tilltalande och lätta att ta till sig. De har få element och inte sällan en ljussättning som får miljön att framträda på ett attraktivt sätt. I det digra bildutbudet vet en duktig Instagramfotograf vad som fungerar: bilderna du tolkar snabbt och känner en lust till. De som du blir stimulerad av.

Hur ser då sådana bilder egentligen ut? När jag tittar runt bland olika Instagram­fotografer hittar jag snart ett stort antal bilder som trots sina olika upphovsmän är förvånansvärt lika varandra. Det finns vissa motiv och kompositionslösningar som ständigt återkommer på Instagram. Låt oss därför titta närmare på dessa och analysera varför de ­gillas.

 

Foto: Pexels / Pixabay
Bild 2. Med diagonaler skapar du djup i bilden och leder betraktaren in i den. Detta tycks »gå hem« på Instagram där du ser allt från tunnlar och trappor till bryggor och vägar.

 

Allé, väg eller brygga (bild 1–5)

Bild 3.
Foto: Pexels / Pixabay
Motiven kan skifta, men själva grundidén är densamma. Den bygger på att du fotograferar en rak väg som försvinner bort mot horisonten, en brygga som leder dig ut mot vattnet eller en trädallé som ramar in den där raka vägen. Det finns många fler exempel såsom att fotografera i tunnlar, rör och under broar. Motiven bygger alla på en komposition som utgår från två diagonaler som går samman längre in i bilden. Att detta upplägg fungerar så bra beror på att det skapas ett djup i bilden där diagonalerna dessutom på ett effektivt sätt hjälper betraktaren att ledas in i bilden – in mot punkten där vägen försvinner vid horisonten eller där vi kan se ljuset i tunnelns mynning.

Bild 4. Instagramfotografen utgår ofta från en symmetrisk komposition. Antagligen för att det ska gå snabbt att läsa av bilden, medan vi scrollar igenom flödet i våra mobiler.
Foto: David Mark / Pixabay
Instagramfotografen placerar ofta den här punkten i bildens horisontella mitt. Att utgå från en symmetrisk komposition tycks vara ett framgångsrecept på Instagram, även om bilden egentligen skulle bli ännu mer dynamisk om punkten låg något åt vänster eller höger – och på så sätt föra betrak­tarens ögon från ett hörn i bilden till ett annat. Men på Instagram verkar den typen av lösning vara för avancerad och strida mot principen att det ska gå snabbt att läsa av en bild.
 

    Sponsrad artikel från Nikon

    Senaste kommentarerna